Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

 

 

 

Informacije Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu   politiku

                                  Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb,   http://www.mdomsp.hr/

 

              Novi Zakon o humanitarnoj pomoći  („Narodne novine“, broj 102/15) jasno je odredio humanitarnu akciju kao vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

              Svaka humanitarna akcija mora biti, kao i do sada, odobrena od nadležnog ureda državne uprave u županiji.

              Uz rješenje kojim se odobrava njeno provođenje, svaka humanitarna akcija dobiva i klasu (oznaku vrste) koja ima 3 glavne namjene:

              Vizualna prepoznatljivost za građane, kako bi bili sigurni da je to akcija koja se provodi u skladu sa Zakonom, a to znači da država jamči potpunu kontrolu sredstava. Objavljivanje klase u obliku oznake i loga, obvezno je prilikom  prikazivanja na svim javnim događanjima, pa i reklamama na televiziji. Na temelju te klase, organizatori humanitarnih akcija će moći pri telekomunikacijskim operaterima otvarati/dobiti humanitarni telefonski broj za prikupljanje sredstava u sklopu humanitarne akcije.

              Klasa (oznaka vrste) se dodjeljuje s obzirom na vrstu humanitarne akcije (liječenje djece, liječenje odraslih osoba, nabava medicinskih uređaja, nabava ortopedskih i drugih pomagala, zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina, zadovoljavanje potreba za prehranom i odjećom, unaprjeđenje uvjeta školovanja, obnova javnih i drugih objekata, smanjenje uzroka i posljedica katastrofa, velikih nesreća i kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem, podizanje kvalitete usluga koje socijalno osjetljivim skupinama pružaju ustanove i neprofitne organizacije i ostale aktivnosti). Zakon propisuje da se neutrošena financijska sredstva, po završetku humanitarne akcije, preusmjeravaju u prvu sljedeću humanitarnu akciju iste klase, odnosno oznake vrste. Drugim riječima, ukoliko su građani uplaćivali sredstva za liječenje djeteta, u slučaju neutrošenog novca iz te humanitarne akcije, sredstva će se prebaciti na račun druge humanitarne akcije kojom se prikupljaju sredstva za liječenje djeteta.

              Prema klasi (oznaci vrste) humanitarne akcije definirat će se i nadležnost inspekcijskog nadzora, koji će jamčiti potpunu kontrolu nad zakonitosti samih humanitarnih akcija. Primjerice, ukoliko se radi o humanitarnoj akciji organiziranoj u svrhu prikupljanja sredstava za liječenje, kupovinu medicinskih aparata ili pomagala, nadležna će biti inspekcija ministarstva zdravlja.

              Upravo će model klasa humanitarnih akcija (oznaka vrste) omogućiti namjensku kontrolu svih sredstava i svih akcija za koje jamči država i koje ispunjavaju sve kriterije iz Zakona o humanitarnoj pomoći.

Ono što je najveća vrijednost svake akcije jest ljudska solidarnost, empatija, povjerenje, a povjerenje i vjera u ljude je upravo ono što želimo sačuvati.

              Iz tog će se razloga svaka aktualna humanitarna akcija moći provjeriti na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih, njeno trajanje, klasa (oznaka vrste), evidencijska oznaka, itd.

              Naime, Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15) i Pravilnikom o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 120/15), definirana je obveza ministarstva nadležnog za socijalnu skrb da vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju  stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije.

              Ujedno je i određena dužnost ministarstva nadležnog za socijalnu skrb da propisane evidencije učini dostupnima javnosti na svojim mrežnim stranicama.

              Slijedom iznijetog može se zaključiti da je objavljivanje navedenih evidencija potrebito radi osiguravanja maksimalne razine transparentnosti u prikupljanju sredstava, ali i učinkovitije prevencije zlouporaba u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, kao još jedan kontrolni mehanizam koji bi trebao dodatno vratiti povjerenje građana u humanitarne akcije koje se provode.

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: Humanitarna akcija

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar