Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Usklađivanje s novim Zakonom o humanitarnoj pomoći

 

       Člankom 64. stavkom 1. Zakona o  humanitarnoj pomoći „Narodne novine“ broj 102/15.,  Neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, na temelju ranijeg Zakona o humanitarnoj pomoći „Narodne novine“, broj  128/10., dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona.


NOVOSTI u odnosu na raniji Zakon o humanitarnoj pomoći :

· Za pravne osobe koje imaju rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći uvodi se obveza podnošenja zahtjeva i za provođenje humanitarnih akcija.

· UVODE SE LOGOTIPI ZA STALNE PRIKUPLJATELJE I ZA ORGANIZATORE

 

HUMANITARNIH AKCIJA:

 

Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15)

Preuzimanja LOGOTIPA

 

· UVODI SE RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJSKE OZNAKE HUMANITARNIH AKCIJA:

Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine 120/15)

Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (Narodne novine 120/15)

· INSPEKCIJSKI NADZOR nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći stavlja se u nadležnost Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

· INSPEKCIJSKI NADZOR nad humanitarnim akcijama stavlja se u nadležnost Ministarstava nadležnog za socijalnu skrb i Ministarstva nadležnog za zdravlje, ovisno o vrsti humanitarnih akcija. 

 

 

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti