Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Tekstualni okvir: 	Člankom 64. stavkom 1. Zakona o  humanitarnoj pomoći „Narodne novine“ broj 102/15.,  Neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, na temelju ranijeg Zakona o humanitarnoj pomoći „Narodne novine“, broj  128/10., dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona.
NOVOSTI u odnosu na raniji Zakon o humanitarnoj pomoći :
Za pravne osobe koje imaju rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći uvodi se obveza podnošenja zahtjeva i za provođenje humanitarnih akcija.
UVODE SE LOGOTIPI ZA STALNE PRIKUPLJATELJE I ZA ORGANIZATORE
 
HUMANITARNIH AKCIJA: 

Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15)
Preuzimanja LOGOTIPA

UVODI SE RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJSKE OZNAKE HUMANITARNIH AKCIJA: 
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine 120/15)
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (Narodne novine 120/15)
INSPEKCIJSKI NADZOR nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći stavlja se u nadležnost Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.
INSPEKCIJSKI NADZOR nad humanitarnim akcijama stavlja se u nadležnost Ministarstava nadležnog za socijalnu skrb i Ministarstva nadležnog za zdravlje, ovisno o vrsti humanitarnih akcija. 

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: Usklađivanje s novim Zakonom o humanitarnoj pomoći

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar