Tekstualni okvir: MATIČNI URED KOPRIVNICA
Sjedište: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5
	
	Radno vrijeme: od 7.00 – 15.00 sati.

	Matični ured Koprivnica organizacijski djeluje pri Službi za opću upravu, Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
	Osnovna djelatnost ureda je vođenje evidencije o osobnim stanjima građana, a to su činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti. Pored navedenog matičar vodi i evidencije o hrvatskim državljanima.
	U svom radu primjenjuje odredbe iz: Zakona o državnim maticama, Obiteljski zakon, Zakon o osobnom imenu, Zakon o hrvatskom državljanstvu, Zakon o općem upravnom postupku, Uredbu o uredskom poslovanju kao i prevedbene propise iz oblasti matičarstva i državljanstva.  
	Na temelju evidencija iz državnih matica i knjige državljana matičar izdaje slijedeće javne isprave:
	iz matice rođenih
izvadak iz matice rođenih
rodni list
potvrdu o rođenju
potvrdu o slobodnom bračnom stanju
izvadak iz matice rođenih namjenjen za uporabu u inozemstvu
	iz matice vjenčanih
izvadak iz matice vjenčanih
vjenčani list
izvadak iz MV za uporabu u inozemstvu
potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku
	iz matice umrlih
izvadak iz matice umrlih
smrtni list
izvadak iz MU namjenjen za uporabu u inozemstvu
smrtovnicu za pokretanje ostavinskog postupka
	iz knjige državljana
domovnicu
uvjerenje o državljanstvu
	Za sve dokumente upravna pristojba iznosi 20.00 Kn po ispravi sukladno Tar. br. 4. Tarife upravnih pristojbi (“Narodne novine” br. 8/1996 i 131/1997).
	Upravna pristojba za sastavljanje Zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka iznosi 100,00 Kn i 200,00 Kn za čin sklapanja braka u građanskom obliku, prema Tar. br. 102. Tarife upravnih pristojbi (“Narodne novine” br. 8/1996 i 131/1997).
Od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su:
Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave te njihova tijela
Ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdrastva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti
Invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti
Građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekučoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine čija ukupna vrrijednost ne prelazi 30.000,00Kn o čemu se daje pisani iskaz.
Invalidi domoviskog rata
Supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u domovinskom ratu
Prognanici i izbjeglice
Strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj
	Pored navedenih pristojbenih obveza ili oslobođenja, matičar naplaćuje tiskanice javnih isprava i to:
izvaci iz državnih matica namjenjeni za uporabu u Republici hrvatskoj 5.00 Kn po komadu.
izvaci iz državnih matica namjenjeni za uporabu u inozemstvu 20.00 Kn po komadu
potvrde ( potvrda o rođenju, rodni list, vjenčani list, smrtni list) 4.00 Kn po komadu
domovnica 5.00 Kn
potvrda o slobodnom bračnom stanju 5.00 Kn

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija