Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: Izvješća/Evidencije

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

 

                   

Nadležni Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji omogućio je sukladno odredbi članka 49. Zakona o humanitarnoj pomoći „Narodne novine“ broj 102/15.,  i odredbama članka 2. i 3.  Pravilnika načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15.) dostupnost javnosti:

· evidencije ureda državne uprave o  pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno   prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći,

· evidencije ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojim se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije

· izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći,

· izvješća o provedenom humanitarnoj  akciji


              MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOCIJALNU SKRB vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija.

Preuzimanja LOGOTIPA


                Na ovoj stranici nalazi se:
Evidencija UREDA  od 1. studenog 2015.

                Evidencija ureda državne uprave o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći  i Evidencija ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojim se organizatorima  humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije

 

Izvješća UREDA  od 1. studenog 2015.

                Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

                Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji.