Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Ured državne uprave u

Koprivničko-križevačkoj županiji

obavlja poslove državne uprave na području Koprivničko-križevačke županije, a koji se odnose na:

                - gospodarstvo (industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo, promet i veze, turizam)

                - društvene djelatnosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, zaštita prava i rješavanja statusa žrtava i sudionika domovinskog rata, članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, sudionicima i žrtvama NOR-a i JNA)

                - imovinsko pravne poslove (poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i denacionalizacija)

                - opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu)

                - nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.

                U Uredu se obavljaju i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe Ureda državne uprave.

         Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga i nadležnosti rada, u Uredu su ustrojene slijedeće unutarnje jedinice:

Služba za zajedničke poslove

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu 

Za obavljanje poslova iz djelokruga i nadležnosti Ureda osnovane su ispostave Ureda državne uprave izvan sjedišta i to:

Ispostava u Đurđevcu i Ispostava u Križevcima

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija