Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

          Ured državne uprave o u Koprivničko-križevačkoj županiji obavlja poslove državne uprave na području Koprivničko-križevačke županije, koji se odnose na:

          -  gospodarstvo (industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo, promet i veze, turizam)

          -  društvene djelatnosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, zaštita prava i rješavanja statusa žrtava i sudionika domovinskog rata, članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, sudionicima i žrtvama NOR-a i JNA)

          -  imovinsko pravne poslove (poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i denacionalizacija)

          -  opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu)

          -  nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.

          U Uredu se obavljaju i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe Ureda državne uprave.

 

        Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga i nadležnosti rada, u Uredu su ustrojene slijedeće unutarnje jedinice:

 

Služba za zajedničke poslove

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu 

       Za obavljanje poslova iz djelokruga i nadležnosti Ureda osnovane su ispostave Ureda državne uprave izvan sjedišta i to:

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Upis djece u prvi razred

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana