Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan rada za

2018. godinu

Financijski plan za

2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2017. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Sluzbenik za zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija

 

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Sjedište službe: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 

Voditeljica Službe: Elizabeta Repić Perković, dipl. iur.

 

Telefon: 048 658 212

Telefaks:048 658 213

e-mail: elizabeta.repicperkovic@udu-kckz.hr

zajednicki.poslovi@udu-kckz.hr

 

U Službi za zajedničke poslove Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju se stručni poslovi za potrebe predstojnika, zamjenika predstojnika, opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi      koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslovi planiranja i upravljanja kadrovima za potrebe Ureda, poslovi nadzora nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave.

Ostali upravni i drugi stručni poslovi iz nadležnosti Službe za zajedničke poslove kao osnovne ustrojstvene jedinice Ureda, obavlja u svojim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i to u:

 

1. Odjel za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, pravne i opće

    poslove

 

Voditelj odjela: Denis Femec, dipl. iur.

Telefon: 048 658 216

Telefaks: 048 658 213

e-mail:denis.femec@udu-kckz.hr

 

2. Odjel za materijalno-financijske i informatičke poslove

 

Voditelj odjela: Željko Horvat, dipl.oec.

Telefon/Fax: 048 658 211

e-mail:         racunovodstvo@udu-kckz.hr

                     zeljko.horvat2@kc.t-com.hr

 

   U Odjelu za ljudske potencijala, pravne i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

   - poslovi za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, kadrovske poslove i poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i upravljanje kadrovima za potrebe Ureda, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslovi nadzora nad zakonitošću općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda.

 

   U Odjelu za materijalno-financijske i informatičke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

   - poslovi koji se odnose na materijalno-financijsko poslovanje,

   - poslovi ekonomata (nabava uredskog i drugog materijala, održavanje zgrada i drugo),

   - informatički poslovi.