Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

         Sjedište službe: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 

Telefon: 048 658 190

Telefaks:048 658 152

e-mail: zajednicki.poslovi@udu-kckz.hr

 

U Službi za zajedničke poslove Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju se stručni poslovi za potrebe predstojnice, zamjenika predstojnice, opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi      koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslovi planiranja i upravljanja kadrovima za potrebe Ureda, poslovi nadzora nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave.

 

Ostali upravni i drugi stručni poslovi iz nadležnosti Službe za zajedničke poslove kao osnovne ustrojstvene jedinice Ureda, obavlja u svojim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama i to u:

 

1. Odjel za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, pravne i opće 

    poslove

 

            Voditelj odjela: Denis Femec, dipl. iur.

            Telefon: 048 658 216

            Telefaks: 048 658 213

            e-mail:denis.femec@udu-kckz.hr

 

2. Odjel za materijalno-financijske i informatičke poslove

 

            Voditelj odjela: Željko Horvat, dipl.oec.

            Telefon/Fax: 048 658 211

            e-mail: racunovodstvo@udu-kckz.hr

                      zeljko.horvat2@kc.t-com.hr

 

   U Odjelu za ljudske potencijala, pravne i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

   - poslovi za potrebe predstojnice i zamjenika predstojnice, kadrovske poslove i poslove koji se odnose na planiranje, razvoj i upravljanje kadrovima za potrebe Ureda, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslovi nadzora nad zakonitošću općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda.

 

   U Odjelu za materijalno-financijske i informatičke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

   - poslovi koji se odnose na materijalno-financijsko poslovanje,

   - poslovi ekonomata (nabava uredskog i drugog materijala, održavanje zgrada i drugo),

   - informatički poslovi.

Tekstualni okvir: Služba za zajedničke poslove

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana