Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sjedište službe: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 

 

Voditelj Službe: Boris Sabolić, dipl.iur.

                 

         Telefon: 048 658 118

         Telefaks:048 658 117

         e-mail:       boris.sabolic@udu-kckz.hr

                           drustvene.djelatnosti@udu-kckz.hr

                 

         Služba za društvene djelatnosti unutarnja je ustrojstvena jedinica Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji koja obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja društvenih djelatnosti sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama i Pravilniku o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

 

U Službi su ustrojena dva odjela:

 

1. Odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo

 

Voditelj odjela: Ivica Rukelj

 

Telefon: 048 658 154

Telefaks:048 658 155

e-mail: branitelji.uredkc@udu-kckz.hr

 

2. Odjel za obrazovanje, kulturu, humanitarnu  

    pomoć i sport

 

Voditeljica odjela: Ljiljana Šimeg Salajpal, dipl. soc. rad.

 

Telefon: 048 658 124

Telefaks:048 658 117

e-mail:ljiljana.simeg-salajpal@udu-kckz.hr

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija