Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

  

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Sjedište službe: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 

        

Voditelj službe: 

 

Telefon: 048 658 190

Telefaks:048 658 171

e-mail: opca.uprava@udu-kckz.hr

 

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći, poslove nadzora nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda.

 

Rad Službe za opću upravu temelji se na Zakonu o udrugama, Zakonu o državnim maticama,  Zakonu o osobnom imenu, Zakonu o općem upravnom postupku i Uredbi o uredskom poslovanju.

 

U Službi je ustrojen:

 

Odjel za opću upravu

 

Voditelj odjela: Denis Femec, dipl. iur.

Telefon: 048 658 216

Telefaks:048 658 171

e-mail: denis.femec@udu-kckz.hr

 

                  Registar udruga

 

                  Registar birača

 

                  Građanska stanja

 

                 Odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija