Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

 

         Sjedište službe: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 

        

Voditelj službe: Damir Hudelist, dipl. iur.

 

       Telefon: 048 658 170

       Telefaks:048 658 171

       e-mail: damir.hudelist@udu-kckz.hr

                   opca.uprava@udu-kckz.hr

 

       Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda.

 

       Rad Službe za opću upravu temelji se na Zakonu o udrugama, Zakonu o državnim maticama,  Zakonu o osobnom imenu, Zakonu o općem upravnom postupku i Uredbi o uredskom poslovanju.

 

 

            Registar udruga

 

 

            Registar birača

 

 

            Građanska stanja

 

 

         Odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći

Tekstualni okvir: Služba za opću upravu

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana