Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Humanitarna pomoć

 

Novi Zakon o humanitarnoj pomoći „Narodne novine“ broj 102/15., stupio je na snagu 1. studenog 2015. godine.  Spomenutim Zakonom  propisani su uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

                    Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

                    Svrha prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je osiguravanje: zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji, opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti te mjera kojima se smanjuju ili sprečavaju moguće posljedice nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključivosti.

                    Korisnik-fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći,  odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.  Humanitarna pomoć za korisnika je besplatna i ne može se nasljeđivati.

                    Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći-fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama spomenutog  Zakona kao: stalni prikupljatelj humanitarne pomoći ili organizator humanitarne akcije.

Za sva rješenje u postupcima po Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 102/15.) te eventualno izjavljene žalba na isto, ne plaća se upravna pristojba jer su isti oslobođeni su od naplate pristojbe temeljem  članka 8. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 9. stavka 2. točke 24. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16).

         Za organizatore prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći čije je sjedište, odnosno prebivalište, na području Koprivničko-križevačke županije nadležan je:

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,

Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati ovu Službu na: 048/658-124, 048/658-112

drustvene.djelatnosti@udu-kckz.hr, ili

Ministarstvo socijalne  politike i mladih, Zagreb, Savska cesta 66

www.mspm.hr

· Usklađivanje s novim Zakonom o humanitarnoj pomoći

· Načini i uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

· Evidencija

· Izvješća

· Državna nagrada za humanitarni rad

· Informacije Ministarstva socijalne  politike i mladih

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija