Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Humanitarna pomoć

                    Novi Zakon o humanitarnoj pomoći „Narodne novine“ broj 102/15., stupio je na snagu 1. studenog 2015. godine.  Spomenutim Zakonom  propisani su uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj.

                    Humanitarna pomoć u smislu ovoga Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

                    Svrha prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je osiguravanje: zaštite života, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja, hrane i odjeće, stanovanja, uvjeta školovanja, pomoći u obnovi, izgradnji, opremanju stambenih, javnih i drugih objekata, prijevoza pomoći i njezine dostupnosti te mjera kojima se smanjuju ili sprečavaju moguće posljedice nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključivosti.

                    Korisnik-fizička osoba u potrebi za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći,  odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.  Humanitarna pomoć za korisnika je besplatna i ne može se nasljeđivati.

                    Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći-fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama spomenutog  Zakona kao: stalni prikupljatelj humanitarne pomoći ili organizator humanitarne akcije.

Za sva rješenje u postupcima po Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 102/15.) te eventualno izjavljene žalba na isto, ne plaća se upravna pristojba jer su isti oslobođeni su od naplate pristojbe temeljem  članka 8. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 9. stavka 2. točke 24. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16).

         Za organizatore prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći čije je sjedište, odnosno prebivalište, na području Koprivničko-križevačke županije nadležan je:

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,  Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati ovu Službu na: 048/658-124, 048/658-112

drustvene.djelatnosti@udu-kckz.hr, ili

Ministarstvo socijalne  politike i mladih, Zagreb, Savska cesta 66

www.mspm.hr

· Usklađivanje s novim Zakonom o humanitarnoj pomoći

· Načini i uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

· Evidencija

· Izvješća

· Državna nagrada za humanitarni rad

· Informacije Ministarstva socijalne  politike i mladih

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana