Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Tekstualni okvir: 1. URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

  1.1. Akti predstojnika Ureda državne uprave od 2001. godine i nadalje
  1.2. Unutarnje ustrojstvo Ureda državne uprave

2. 	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

  2.1. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka za prijam u državnu službu
  2.2. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave

3. 	SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

   3.1. Dokumentacija koja se odnosi na:
   3.1. 1. obrt
   3.1. 2. ugostiteljstvo
   3.1. 3. turizam
   3.1. 4. trgovinu
   3.1. 5. promet i veze
   3.1. 6. poljoprivredu posebno koja se odnosi na provedbu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
   3.1. 7. šumarstvo
   3.1. 8. lovstvo
   3.1. 9. vodoprivredu
   3.1.10. rudarstvo
   3.1.11. imovinsko-pravne poslove,a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

   3.2. Dokumentacija koja se odnosi na statistička istraživanja, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

4. 	SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  5.1. Dokumentacija koja se odnosi na:
  5.1.1. zaštitu vojnih i civilnih invalida rata
  5.1.2. izdavanje radnih knjižica
  5.1.3. izdavanje potvrda o uzdržavanju
  5.1.4. prosvjetu i kulturu
  5.1.5. hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i drugim propisima

5. 	SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

  6.1. Dokumentacija koja se odnosi na:
  6.1.1. registar udruga građana
  6.1.2. popise birača
  6.1.3. registar stanovništva
  6.1.4. državne matice
  a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i drugim propisima

6. 	ISPOSTAVA U ĐURĐEVCU

  6.1. Pododsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
  6.1. Dokumentacija koja se odnosi na:
  6.1. 1. obrt
  6.1. 2. ugostiteljstvo
  6.1. 3. turizam
  6.1. 4. trgovinu
  6.1. 5. promet i veze
  6.1. 6. poljoprivredu posebno koja se odnosi na provedbu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  6.1. 7. šumarstvo
  6.1. 8. lovstvo
  6.1. 9. vodoprivredu
  6.1.10. rudarstvo
  6.1.11. imovinsko-pravne poslove, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
 
   6.2. Pododsjek za društvene djelatnosti i opću upravu

   6.3. Dokumentacija koja se odnosi na:
   6.3.1. zaštitu vojnih i civilnih invalida rata
   6.3.2. izdavanje radnih knjižica
   6.3.3. izdavanje potvrda o uzdržavanju
   6.3.4. prosvjetu 
   6.3.5. registar udruga građana
   6.3.6. popise birača
   6.3.7. registar stanovništva
   6.3.8. državne matice, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i drugim propisima

7. 	ISPOSTAVA U KRIŽEVCIMA

  7.1. Pododsjek za gospodarstvo 
  7.1. Dokumentacija koja se odnosi na sljedeća upravna područja:
  7.1. obrta
  7.1.2. ugostiteljstva
  7.1.3. turizma
  7.1.4. trgovine
  7.1.5. prometa i veza
  7.1.6.poljoprivredu posebno koja se odnosi na provedbu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  7.1.7. šumarstva
  7.1.8. lovstva
  7.1.9. vodoprivrede
  7.1.10. rudarstva, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

  8.2. Pododsjek za imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti
  8.2. Dokumentacija koja se odnosi na sljedeća upravna područja:
  8.2.1. imovinsko-pravne poslove
  8.2.2. zaštitu vojnih i civilnih invalida rata
  8.2.3. izdavanje radnih knjižica 
  8.2.4. izdavanje potvrda o uzdržavanju
  8.2.5. prosvjetu, a u skladu s odrebama Zakona o općem upravnom postupku.

  8.3. Pododsjek za opću upravu
  8.3. Dokumentacija koja se odnosi na:
  8.3.1. registar udruga građana
  8.3.2. popise birača
  8.3.3. registar stanovništva
  8.3.4. državne matice, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i drugim propisima
	Donošenjem ovog Kataloga informacija Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji prestaje važiti katalog informacija Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji KLASA: 032-01/04-01/02, URBROJ: 2137-01-04-3 od 8. studenoga 2004. godine.

KLASA: 032-01/09-01/01
URBROJ: 2137-01-09-1
Koprivnica, 11. rujna 2009.

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Katalog informacija

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija