Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

           Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.

           U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

           Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). 

           Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo ) dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje proizlaze iz djelokruga njihova rada.

           Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao tijelo javne vlasti, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama obavezno je omogućiti pristup informacijama svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona na temelju podnesenog zahtjeva kao i pravodobnim objavljivanjem potpune i točne informacije na internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.

           Službenik za informiranje Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji (Odluka):

 

Denis Femec

Voditelj odjela za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, pravne i opće poslove u Službi za zajedničke poslove.

Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Tel: 048 658 216, Telefaks: 048 658 213

e-mail: pristup.informacijama@udu-kckz.hr         

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA i OBRASCI

 

 

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana