URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

OBRT

Zahtjev za upis u obrtni registarodjava

Uvjeti za upis u obrtni registar

Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar

Prijava za upis ortaka u obrtni registar

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

Zahtjev domaća radinost i sporedno zanimanje

Zahtjev za izdavanje izvatka-uvjerenja za upis u obrtni registar

Prilozi i zahtjev za upis u Evidenciju o pravnim osobama

EU potvrda-zahtjev

TRGOVINA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA

UGOSTITELJSTVO

1. Ugostitelji

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog 

objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

Odjava obavljanja ugostitieljske djelatnosti u ugostitieljskom objektu

2 Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostitieljskih usluga u domaćinstvu

Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ugostiteljske usluge  na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)

Zahtjev za dodjelu kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)

Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Podaci za uplatu upravne pristojbe

TURIZAM

1 Ostale turističke usluge

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ostalih turističkih usluga

2 Posebni oblici turističke ponude

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

3 Turistički vodič

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

Odjava pružanja usluga turističkog vodiča

Podaci za uplatu upravne pristojbe

PROMET

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Uvjeti i zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Uvjeti i zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prometa

Zahtjev za izdavanje rješenja, potvrde i izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe

DADILJE

Zahtjev za utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

ŠUMARSTVO

BD obrasci

Zahtjev za izdavanje uvjerenja BD

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Obrazac-Prijedlog za osiguranje dokaza

Obrazac-Prijedlog za izvlaštenje

Obrazac-POS-Uvjerenje-1

Obrazac-POS-Uvjerenje-2

Obrazac-Uvjerenje-Povrat

STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Popis obrazaca

Obr_I-0E_izjava_za_GRMAT

Obr_I-0S_izjava_suvlasnika

Obr_I-0V_izjava_vlasnika

Obr_I-01_izjava_za_ZEM1_za_javnog_bilježnika

Obr_izjava_A3

Obr_izjava_A4

Obr_izjava_A5

Obr_ZEM1

Obr_ZEM1.pdf

Obrazac ZEM1_A4,

Obrazac ZEM1_A4.pdf

Zahtjev_za_priznavanje_statusa_povratnika

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija