URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Služba za društvene djelatnosti

OBRAZOVANJE

Zahtjev za obrazovanje odraslih

Zahtjev za prijevremeni upis djeteta u školu

Zahtjev za prijevremeno oslobađanje od školovanja

SPORT

Zahtjev za upis fizičke osobe u registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za upis pravne osobe u registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz registra sportskih djelatnosti

KULTURA

Obrazac prijave za upis u očevidnik kazališta

Obrazac prijave za upis u upisnik knjižnica

Prijava za upis u očevidnik muzeja

SOCIJALNA SKRB

Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom statusu

Zahtjev za potvrđivanje podataka

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

Zahtjev za ovjeru knjiga izdanih liječničkih recepata

Zahtjev za izdavanje objave za povlašteni prijevoz invalidne osobe

RADNO PRAVO

Zahtjev za upis u Registar udruga

Zahtjev za izvadak iz Registra udruga

Zahtjev za evidenciju kolektivnog ugovora

Popis utemeljitelja udruge

Prijava promjene podataka

Prijava prestanka djelovanja

HUMANITARNA POMOĆ

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Godišnje izvješće pravnih osoba o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije

Plan provođenja humanitarne akcije

Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE

Zahtjev za medicinsku rehabilitaciju HRVI

Zahtjev hrvatskog branitelja za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev HRVI za priznavanje prava na posebni doplatak

Zahtjev za isplatu naknade za besplatne udžbenike

Zahtjev za objavu podataka u Registru za snrtno stradale ili umrle hrvatske branitelje

Zahtjev za ponovnu ocjenu oštećenja organizma

Zahtjev za povrat troškova pogreba

Zahtjev za priznavanje prava stradalog pirotehničara

Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog pirotehničara

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć člana nakon ekshumacije ili identifikacije smrtno stradalog hrvatskog branitelja - članak3

Zahtjev za priznavanje prava na korištenje usluga njegovatelja

Zahtjev za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja

Zahtjev nza priznavanje prava na obiteljsku invalidninu nezaposlenom djetetu smrtno stradalog branitelja (čl.78. st.7. Zakona)

Zahtjev za priznavanje prava na ortopedski doplatak

Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja

Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja

Zahtjev za priznavanje svojstva HRVI

Zahtjev za vojni pogreb

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija