URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Služba za opću upravu

Registar birača

Zahtjev za aktivnu registraciju

Zahtjev za prethodnu registraciju

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za privremeni upis

Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije

Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije

Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa

Odustanak od aktivne registracije

Odustanak od prethodne registracije

Odustanak od privremenog upisa

Udruge

Vodič za osnivanje udruge (novo !)

Nomenklatura sportova

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske

Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (likvidator)

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za upis promjena u Registru stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Klasifikacija djelatnosti udruga

Popis ciljanih skupina

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Ogledni primjer statuta

ZAKLADE (novo !)

Obrazac_1: Zahtjev za upis u Registar zaklada

Zahtjev za izvadak iz registra zaklada

Odluka o osnivanju zaklade

Obrazac_2: Podaci o zakladniku i tijelima zaklade

Obrazac_3: Zahtjev za upis promjena u Registar zaklada

Obrazac_4: Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Obrazac_5: Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u RH

Građanska stanja, državne matice i knjiga državljana

Zahtjev za izdavanje domovnice

Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju

Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih

Zahtjev za izdavanje isprava iz matice vjenčanih

Zahtjev za izdavanje isprava iz matice umrlih

Zahtjev za upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu u maticu rođenih

Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka nastale u inozemstvu u maticu vjenčanih

Zahtjev za upis činjenice smrti nastale u inozemstvu u maticu umrlih

Zahtjev za upis u knjigu državljana prema mjestu prebivališta

Zahtjev za ispravkom podataka u državnim maticama

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za nadopunu temeljnog upisa

Zahtjev za upis u maticu rođenih nakon isteka zakonskog roka

Zahtjev za upis u maticu umrlih nakon isteka zakonskog roka

Odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći

Zahtjev za odobravanjem korištenja besplatne pravne pomoći

Izričita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija