Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Osnivanje knjižnica

 

              Osnivanje knjižnica regulirano je člankom 10. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09):

        

         Knjižnica se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama, osigurani:

         - knjižnična građa,

         - stručno osoblje, te

         - prostor, oprema i sredstva za rad knjižnice.

        

         Postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i o tome daje potvrdu osnivaču županijski ured nadležan za kulturu županije na čijem se području knjižnica osniva, odnosno gradski ured za kulturu Grada Zagreba, na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

         Osnivač je dužan pribaviti potvrdu iz stavka 2. ovoga članka prije traženja ocjene sukladnosti akta o osnivanju knjižnice sa zakonom, odnosno prije traženja upisa u sudski registar ustanova.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde potrebno je priložiti i odluku o osnivanju knjižnice, dokaz o pravu na raspolaganje prostorom, dokaz o uporabljivosti građevine i atest o ispravnosti instalacija (električna energija, plin, voda) uređaja i opreme.

 

Obavljanje kazališne djelatnosti

 

         Zahtjev za izdavanje rješenje podnosi se mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji.

 

         Uz zahtjev se prilaže odluka o osnivanju kazališta, dokaz pravu raspolaganja prostorom, dokaz o uporabljivosti građevine,dokaz o osiguranom kazališnom prostoru za izvođenje glazbeno-scenskih dijela, dokaz o osiguranom umjetničkom osoblju te organizacijskim i tehničkim radnicima, ateste o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne), uređaja i opreme.

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana