Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Prijava za upis u očevidnik kazališta

 

         Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis koju podnosi intendant odnosno ravnatelj Kazališta ili vršitelj dužnosti odnosno privremeni intendant ili ravnatelj Kazališta Ministarstvu kulture putem ureda državne uprave na čijem području Kazalište ima sjedište.

Prijava se podnosi u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o upisu Kazališta u sudski ili drugi registar.
         Županijski odnosno Gradski ured dužan je provjeriti sadrži li prijava sve potrebne podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika, te je dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja uredne prijave. Neuredne prijave koje ne sadrže sve potrebne podatke bez odlaganja vratit će se podnositelju radi dopune.
         Podnositelji prijave dužni su u roku od 8 dana od povrata neuredno ispunjene prijave, istu pravilno ispuniti i dostaviti Županijskom odnosno Gradskom uredu. Za točnost podataka iz prijave odgovorni su podnositelji prijave.

 

Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

 

         Ministarstvo nadležno za poslove kulture vodi očevidnik muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost u skladu s ovim Zakonom.

Prijavu za upis u očevidnik podnosi ravnatelj, odnosno vršitelj dužnosti ravnatelja ili privremeni ravnatelj, a za muzej, galeriju ili zbirku unutar ustanova i drugih pravnih osoba njihov voditelj.

        

         Prijava se podnosi Upravi za muzeje Ministarstva kulture putem ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu županije na području koje je muzej, odnosno sjedište pravne osobe unutar koje je muzej, galerija ili zbirka u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja u upisu u sudski registar muzeja, odnosno muzejske djelatnosti pravnih osoba unutar kojih se nalaze muzeji, galerije ili zbirke.

 

 

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana