Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

 

Služba za društvene djelatnosti

 

Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 11

       Telefon: 048 658 124

       Telefaks:048 658 117

       e-mail: drustvene.djelatnosti@udu-kckz.hr

 

PRAVNI TEMELJ:

 

1. ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA  ("Narodne  novine" broj 82/08),

2. NACIONALNA POLITIKA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA RAZDOBLJE OD

    2011. DO 2015. GODINE  ("Narodne novine" broj 88/11),

3. PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U OBITELJI/  

    SLUČAJEVI SEKSUALNOG NASILJA-TABELA IZVJEŠĆA ZA 2016.g.

     

P L A N

 

djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova

Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

za razdoblje od 2011. do 2015. godine

 

KOORDINATORICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA:

 

 

4. NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S

    IVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. GODINE (“Narodne novine” broj 63/07).

 

 

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija