Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

 Istaknute teme

Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Tekstualni okvir: Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Služba za društvene djelatnosti

Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 11

       Telefon: 048 658 124

       Telefaks:048 658 117

       e-mail: drustvene.djelatnosti@udu-kckz.hr

 

  

PRAVNI TEMELJ:

1. ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA  ("Narodne  novine" broj 82/08),

2. NACIONALNA POLITIKA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA RAZDOBLJE OD

    2011. DO 2015. GODINE  ("Narodne novine" broj 88/11),

3. PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJEVIMA NASILJA U OBITELJI/  

    SLUČAJEVI SEKSUALNOG NASILJA-TABELA IZVJEŠĆA ZA 2016.g.

     

 

P L A N 

 

djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova

Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

za razdoblje od 2011. do 2015. godine

 

KOORDINATORICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA:

 

 

 

4. NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S

    IVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. GODINE (“Narodne novine” broj 63/07).

 

KOORDINATORICA ZA PROVEDBU MJERA NACIONALNE STRATEGIJE:

 Ivanka Perić-Novak, dipl.oec

Ustrojstvo

Predstojnica

Služba za gospodarstvo i    imovinsko-pravne poslove

Služba za društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Galerija

Adresar

Kontakti

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Javni natječaji

Godišnji plan rada za

2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj

za 2015. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Uvid u popise birača

Obrtni registar

Registar udruga građana