Tekstualni okvir: 												Copyright: Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Građanska stanja

 

Temeljem odredbi Zakona o državnim maticama ("Narodne novine" broj 96/93) zaprimaju se zahtjevi te se vode upravni postupci za:

 

         - upis cinjenica rodenja prijavljenih nakon isteka zakonskog roka u državne matice;

         - upis cinjenica smrti nakon isteka zakonskog roka u državne matice;

         - ispravke u državnim maticama nakon zakljucenja upisa;

         - dopune temeljnog upisa u državnim maticama nakon isteka zakonskog roka;

         - poništenje temeljnih upisa u državnim maticama;

         - upis cinjenica rodenja nastalih u inozemstvu ako stranke ne mogu pribaviti izvatke pravovaljane za izravan upis u državnu maticu;

         - čuvaju se drugi primjerci državnih matica (parice)

         - vrši se neposredni nadzor nad radom maticara.

Temeljem odredbi Zakona o osobnom imenu ("Narodne novine" broj 69/92) rješava se o zahtjevima za promjenu osobnog imena ili prezimena.

        

Zahtjev za promjenu osobnog imena

 

Potrebna dokumentacija

         - izvadak iz MR

         - domovnica

         - uvjerenje Suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak

         - uvjerenje o prebivalištu

         - upravna pristojba 35,00 KN (po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim

pristojbama)

         - za malodobnu djecu čiji roditelji ne žive u braku, suglasnost onog roditelja kod kojeg dijete ne živi odnosno odluka o sporu nadležnog centra za socijalnu skrb.

         - rodni list za maloljetnu djecu

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija