URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5

Naslovna

Ustrojstvo

Obavijesti

Obrasci

Dokumenti

Javna nabava

Etički kodeks

Adresar

Odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo

U odjelu se obavljaju poslovi temeljeni na provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao i ostalih propisa koji se primjenjuju u radu, a vezani su uz ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

         U prvostupanjskom upravnom postupku obavljaju se poslovi koji se odnose na priznavanje prava koja se odnose na: 

        Zaštitu prava smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a osobito:

- na nadoknadu u visini obiteljske invalidnine i nadoknade obiteljske mirovine za članove obitelji zatočenog ili  nestalog hrvatskog branitelja,

- na obiteljsku invalidninu za članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja  ili umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida,

- na priznavanje prava na obiteljsku invalidninu članovima obitelji smrtno stradalog  hrvatskog branitelja (zahtjev po suicidu),

- na utvrđivanje prava članova obitelji smrtno stradalog pirotehničara.

 

       Zaštitu prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osobito:

- na osobnu invalidninu HRVI iz Domovinskog rata,

- na utvrđivanje prava na posebni doplatak HRVI,

- na osobnu invalidninu MVI iz Domovinskog rata,

- na besplatne obvezne školske udžbenike za potrebe redovnog školovanja za  osnovne, srednje, te visoke škole, za hrvatske branitelje, HRVI, djecu HRVI, nestalih ili zatočenih hrvatskih branitelja i djecu poginulih hrvatskih branitelja,

- na druga pripadajuća prava vezana uz status HRVI (ortopedski doplatak, njegu i pomoć druge osobe, njegovatelja HRVI 100% I skupine, dodjelu automobila),

- priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida i mirnodopskog vojnog invalida,

- priznavanje prava na pripomoć u kući,

vođenje postupaka o povratu nepripadno isplaćenih sredstava od strane korisnika trajnih prava,

- organizacija obavješćivanja i nazočnosti obitelji pri identifikaciji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Vladinim uredom za zatočene i nestale hrvatske branitelje),

- organizacija pogreba identificiranih poginulih hrvatskih branitelja po vojnom protokolu u mjestu po želji obitelji,

organizacija pogreba umrlih HRVI i hrvatskih branitelja uz vojne počasti u mjestu po želji obitelji,

- obrada financijskih dokumenata i dostava na naplatu troškova vezanih uz pogrebne troškove i izgradnju spomenika identificiranim poginulim hrvatskim braniteljima,

- organizacija svečanosti odavanja počasti poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata za državne praznike, blagdane i obljetnice u suradnji s MORH-om, MUP-om i lokalnom i područnom upravom (za Dan državnosti, Dan domovinske zahvalnosti i Dan Svih svetih),

- suradnja i pružanje stručne pomoći Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata,

- suradnja s županijskim Centrom za hrvatske branitelje (psihosocijalna pomoć) u smislu pomoći pri obilascima urgentnih slučajeva, zapošljavanja i samozapošljavanja, te školovanja hrvatskih branitelja,

- suradnja s Ministarstvom branitelja u rješavanju stambene problematike,

obavljanje interventnih izvida nekretnine podnositelja zahtjeva za stambene kredite,

- zaprimanje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita - savjetodavna pomoć pri prikupljanju i dostavi potrebne dokumentacije, obavljanje administrativnih poslova u vezi ovjere kupoprodajnih ugovora za stanove,

- izdavanje potvrda temeljem čl.159. ZUP-a za hrvatske branitelje i članove obitelji,

- primanje stranaka u svrhu savjetodavne i stručne pomoći poradi ostvarivanja prava,

- zaprimanje i obrada zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć,

po ukazanoj potrebi organizirat će se prijevoz obitelji nestalih na identifikaciju, obilazak obitelji poginulih hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida prema potrebama, obavljanje očevida domaćinstava hrvatskih branitelja u svrhu utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje.

Ustrojstvo

Predstojnik

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za

društvene djelatnosti

Služba za opću upravu

Služba za

zajedničke poslove

Ispostava u Đurđevcu

Ispostava u Križevcima

Matični uredi

Područja

Osobna stanja građana

Registar birača

Udruge građana

Besplatna pravna pomoć

Humanitarna pomoć

Ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom

Zdravstvo

Branitelji

Obrazovanje, sport, kultura

Gospodarstvo

e-zahtjevi — uvjeti i obrasci

Aktualnosti

Upis djece u prvi razred

Godišnji plan

rada za 2019. godinu

Financijski plan za

2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Pravilnik

o unutarnjem redu

Obratite nam se

Pitanja i prijedlozi

Povjerenik za etiku

Povjerljivi savjetnik

Pravo na

pristup informacijama

Službenik za

zaštitu osobnih podataka

Katalog informacija

Lokacija

Poveznice

Ministarstvo uprave

Vlada Republike Hrvatske

Obrtni registar

Registar udruga građana

Gradovi, općine i županija